Minicursussen gemeentelijke watertaken

Op donderdag 22 maart organiseert Stichting RIONED minicursussen op het gebied van gemeentelijke watertaken. Deze minicursussen geven praktische informatie, nieuwe kennis en uitwisseling van ervaringen. De docenten zijn deskunige specialisten en ervaren stedelijk waterbeheerders. De minicursussen behandelen één onderwerp in één dagdeel.

Extreme neerslag

In vier van de minicursussen besteedt Rioned aandacht aan extreme neerslag:

  • Klimaatverandering laten leven in de gemeente: Hoe maak je de organisatie duidelijk dat door nú mee te liften met ontwikkelingen, problemen en extra kosten in de toekomst worden beperkt. Het begint met gezond verstand, praktijkvoorbeelden en een dosis lef.
  • Impacttest extreme buien op de stad: Het rekenen aan de impact van extreme buien op het stedelijke gebied gaat stappen verder dan het toetsen van het functioneren van het rioolstelsel met een standaardbui. Steeds betere en snellere rekenmodellen maken het mogelijk de impact van extreme buien nauwkeuriger te voorspellen.
  • Regenwateropvang in de openbare ruimte: Regenwater hoeft niet in het riool. Bermen, verharding en ondergrondse voorzieningen kunnen regenwater verwerken. Na deze cursus weet je wat in de basis nodig is om dit mogelijk te maken.
  • Regenwatermaatregelen bij particulieren: Een particulier kan een bijdrage leveren aan het ontzien van het openbare systeem door het bergen en infiltreren van regenwater op eigen terrein. Na deze cursus ben je in staat om te bepalen wanneer waterberging zinvol is en hoe je dit robuust vormgeeft.

Kijk voor het gehele programma en de overige cursussen in de folder van Stichting RIONED.

Aanmelden

Datum: 22 maart, 9:00 uur.

Locatie: MeetUp, Jaarbeurs Utrecht.

De kosten voor twee minicursussen zijn €390,- voor begunstigers en €780,- voor niet begunstigers. Als je één cursus wilt volgen is de prijs € 260,- voor begunstigers en €520,- voor niet begunstigers.

Aanmelden kan via deze link.