Nationale Groendag

Het thema dit jaar is ‘samen verantwoordelijk’. Het is niet alleen de overheid die zich over belangrijke thema’s moet bekommeren. Ook inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties hebben een rol. Om inwoners een handje te helpen doet de gemeente Amstelveen ook mee aan het NK Tegelwippen. Tussen 4 april en oktober haalt de gemeente gratis tuintegels bij inwoners op. Binnenkort volgt er meer informatie over deze actie.