Beleid gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen volgt het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 en streeft er derhalve naar in 2020 beleid te hebben waarbij klimaatbestendig handelen geborgd is in het beleid en de uitvoering op gemeentebreed niveau.