Educatie op scholen

We kunnen er niet omheen. Het regenbestendig maken van je eigen omgeving. Een actueel en interessant onderwerp om nader te verkennen met leerlingen.

Daarom is er een lesprogramma voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs ontwikkeld. Deze lesprogramma’s laten leerlingen op een praktische, interactieve manie kennis maken met het waterbeheer in Nederland, de toekomstige uitdagingen waar wij voor staan en de oplossingen en toepassingen die al zijn toegepast. De lesprogramma’s sluiten aan bij de actuele onderwijsontwikkelingen en behoeften.

Ben jij leerkracht in het basisonderwijs? Dan is er het lesprogramma Water & klimaat in jouw straat.

Docent in het voortgezet onderwijs? Bekijk het aanbod