Extreme regenval

Het lijkt wel of er in Nederland de laatste jaren meer hevige buien vallen. Er verschijnen vaker beelden in het nieuws van ondergelopen straten, kelders en wijken. In een analyse van de hevige neerslag op 28 juli 2014 constateert het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) dat extreme regenval tegenwoordig inderdaad vaker voorkomt dan vroeger. Er is sprake van een verdubbeling van het aantal dagen met extreme neerslag ten opzichte van 1950. Moeten we rekening houden met nog meer van dit soort hevige buien in te toekomst? 

Wat zegt het KNMI?

Volgens de meest recente KNMI’14-klimaatscenario’s krijgen we extremer weer in de toekomst. Met name in de zomermaanden neemt de kans op extreme buien toe.

Volgens het KNMI stijgt de temperatuur in Nederland, met 1,0  tot 2,3 graden in 2050, afhankelijk van het succes waarmee een wereldwijde reductie in broeikasgassen wordt gerealiseerd. Als de temperatuur stijgt, neemt de hoeveelheid waterdamp in de lucht toe. Meer waterdamp betekent meer regen.

Intense buien, meer regen

Het onderzoek geeft aan dat bij één graad temperatuurstijging de hoeveelheid neerslag per uur bij de meest extreme buien toeneemt met ongeveer  veertien procent. Oftewel, de hevige buien zullen toenemen in intensiteit en neerslaghoeveelheid (meer millimeters regen per uur), en mogelijk ook over een groter gebied vallen.

Het KNMI maakte deze scenario’s op basis van een nieuw klimaatrapport van het VN-Klimaatpanel IPCC. In de vorige versie van de KNMI klimaatscenario’s van 2006 ‘Klimaat in de 21e eeuw; vier scenario’s voor Nederland’ werd al voorspeld dat het weer extremer kon worden als gevolg van de opwarming van de aarde.