Beleid

Rainproof staat niet op zichzelf. Als programma valt het binnen (inter)nationale richtlijnen voor hoe we steden bestand kunnen maken tegen hoosbuien. Een overzicht van de belangrijkste beleidsstukken die van toepassing zijn op ons programma.

Wist je bijvoorbeeld dat de gemeente niet verplicht is regenwater af te voeren op jouw terrein als je dat ook zelf kunt doen? Meer informatie over de regelgeving omtrent het afvoeren van regenwater en de hemelwaterverordening

Het Deltaprogramma is de nationale strategie die Nederland beschermt tegen overstromingen, wateroverlast en zorgt voor voldoende zoetwater.
De gemeente Amstelveen volgt het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 en streeft er derhalve naar in 2020 beleid te hebben.