Wormenhotel

Een wormenhotel is een kleinere versie van een compostbak, waarmee organisch materiaal kan worden omgezet tot compost. In het wormenhotel zitten compostwormen die je groente, fruit, etensresten en tuinafval omzetten in compost. Deze wormen eten het organisch afval en zetten dit om in een nieuwe grondstof: wormencompost. Dit kan vervolgens weer gebruikt worden in de tuin om de bodem op een natuurlijke manier te verbeteren.

In de klimaattuin staat een houten (soort: ‘marine-grade-multiplex’, het hout waar ook boten van gebouwd worden) wormenhotel, bestaande uit opstapelbare elementen. Met behulp van speciale olie  (lijnolie) is de levensduur verlengd.