Bedekte goten

Een alternatief op een open goot als bovengrondse afvoer is een goot afgedekt met een rooster. Deze goten belemmeren verkeer niet en kunnen zowel in de tuin als op straten en pleinen gebruikt worden.

De bedekte goten kunnen door hun diepte meer water afvoeren en zijn minder afhankelijk van natuurlijk of aangelegd verval dan open goten. Bij het toepassen van bedekte goten kan een straatprofiel eventueel ook zonder straatkolken worden aangelegd. Een groot voordeel van afgedekte goten is dat ze het gebruik van de weg niet belemmeren. Fietsers en voetgangers kunnen deze goten veilig passeren. Een ander voordeel is dat er voor bedekte goten veel verschillende ‘prefab’-producten verkrijgbaar zijn.

Wel verdienen ze extra aandacht in het beheer. Deze goten kunnen niet met een reguliere borstelwagen gereinigd worden, maar moeten regelmatig doorgespoeld en eventueel uitgezogen worden.

Bedekte goot
Schematische doorsnede van een bedekte goot. ©Atelier GROENBLAUW

Bedekte goot Weesperzijde
Bedekte goot Weesperzijde. ©Merlijn Michon

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten