Gezonde bodem

Een gezonde bodem is belangrijk om de voordelen van vergroening te benutten. Zonder een gezonde bodem kan het groen niet floreren, wordt er minder water vastgehouden door planten en in de grond, en zakt het regenwater minder makkelijk weg in de bodem. Dit kan wateroverlast veroorzaken, zelfs in een groene tuin.

Of een bodem gezond is, hangt af van de chemische, biologische en fysische samenstelling van de bodem. De chemische samenstelling wordt gevormd door de aanwezige (voedings)stoffen in de grond: mineralen. Een te hoog of te laag gehalte van een mineraal maakt de bodem minder vruchtbaar. Met name een goede pH-waarde van de bodem is belangrijk.

De biologische kwaliteit van een bodem hangt af van het aanwezige bodemleven: wormen, bacteriën, schimmels, insecten, zoogdieren. Met name bacteriën en schimmels zijn belangrijk voor beplanting om voedingsstoffen goed op te kunnen nemen.

De structuur van de grond vormt de fysische samenstelling. Hoe groot zijn de deeltjes aarde (is het klei-, leem-, veen-, of zandgrond), is er veel ruimte tussen de bodemdeeltjes voor lucht en water, of is alle grond aangestampt? Een aangestampte bodem vermindert het vermogen van de bodem om water op te nemen en weg te laten zakken. Ook komt er te weinig zuurstof bij de wortels van de planten. Het is soms dus nuttig om grond wat ‘los’ te maken (spitten).

Tegels eruit, plantje en grond erin?

Als er tegels uit de tuin worden gehaald en vervangen worden door beplanting, is het goed om te checken of de grond wel geschikt is voor groen. Er ligt bijvoorbeeld nog vaak een laag zand onder de tegels. Verwijder deze laag ook en leg er een laag tuinaarde voor in de plaats. Deze laag moet ongeveer 30 cm diep zijn voor planten (1 meter voor bomen). De verwijderde tegels kunnen eventueel ook gebruikt worden als border. Dan kan de tuinaarde ook op de al aanwezige zandlaag en grond aangebracht worden.

Let bij het kiezen van de soort tuinaarde op wat je beoogde planten nodig hebben. Ga voor meer informatie over wat je nodig hebt in jouw tuin langs bij je lokale tuincentrum.

Moestuin of spelende kinderen in de tuin?

Wil je een moestuin beginnen of heb je jonge kinderen tot 6 jaar die in de tuin willen spelen en in de grond wroeten? Dan is het raadzaam om uit te zoeken of je grond helemaal schoon is, vanwege het industriële verleden van Amsterdam. De gemeente Amsterdam biedt meer informatie hierover aan op hun website.

Na de tegels eruit, goede grond erin
Het is aan te raden om, na tegels verwijderd te hebben, eerst goede grond aan te brengen voordat er groen wordt aangeplant.