Grasbetonstenen

Bij minder intensief gebruikte parkeerplaatsen, wegen, garageopritten en tuinen kunnen grasbetonstenen toegepast worden als waterpasserende verharding.

Een grasbetonsteen is een vorm van waterpasserende verharding waarbij er meer ruimte tussen de betegelde delen is dan bij waterpasserende verharding met bijvoorbeeld noppen. Over het algemeen heeft waterpasserende verharding verschillende voordelen. Het regenwater kan in de bodem wegzakken en zo het grondwater aanvullen. Het hoeft dan niet via het riool afgevoerd te worden. Dit vermindert wateroverlast op straat en in de tuin bij extreme regenbuien.

Het infiltratiepercentage van grasbetonstenen kan afhankelijk van de ondergrond oplopen tot 100%. Het vervangen van tegels door grasbetonstenen biedt verder meer ruimte aan een natuurlijk bodemleven. Daarnaast worden grasbetonstenen minder heet in de zomer.

Schematische doorsnede van grasbetonstenen
Schematische doorsnede van grasbetonstenen. ©Atelier GROENBLAUW

Let op: waterpasserende verhardingsmaterialen kunnen niet worden gebruikt op intensief gebruikte wegen en parkeerplaatsen vanwege het vervuilingsrisico. Grasbetonstenen hebben bovendien een beperkte belastbaarheid en kunnen bijvoorbeeld door zware vrachtwagens kapot gereden worden.

Droogte

Door de grote openingen in grasbetonstenen kan het regenwater in de bodem wegzakken en zo het grondwater aanvullen. Dit beperkt de gevolgen van droogte.

Hitte

Ten opzichte van normale verharding, zoals tegels, warmen grasbetonstenen minder op. Doordat het verharde oppervlak kleiner is houdt het minder warmte vast. Hierdoor is de temperatuur ‘s nachts lager dan bij een volledig verhard oppervlak. Daarnaast verdampt het gras in beperkte mate vocht en heeft het zo een enigszins verkoelend effect. Hierbij geldt: hoe groter het oppervlak met beplanting, hoe groter het verkoelende effect.

Grasbetonsteen parkeerplaats
Parkeerplaats van grasbetonsteen in aanleg – Bosrankstraat. ©Merlijn Michon

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Hitte
  • Biodiversiteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten