Greppels

Een greppel is een kleine beplante geul die tijdelijk regenwater vasthoudt, transporteert en waarin het water kan wegzakken in de grond. Een greppel is begroeid of eventueel opgevuld met grind en kan droog komen te staan bij langere droogte.

Een regenwatergreppel vervult meerdere functies. Een greppel in een dieper gelegen deel van een ruimte (zoals een tuin of park) kan regenwater tijdelijk bergen na een hevige bui. Zo’n greppel bergt ook water dat via een regenpijp, rioolbuis of een verhard deel van de omgeving de greppel instroomt. Vervolgens kan het water via de greppel in de bodem infiltreren (afhankelijk van de bodem en de grondwaterstand), of naar een sloot of vijver afgevoerd worden. Houd er rekening mee dat bij een kleibodem het regenwater langer blijft staan in de greppel dan bij zand of leem.

Greppels kunnen zo vormgegeven worden dat ze als infiltratievoorziening werken of onderdeel zijn van een groenvoorziening. Door hun groene uitstraling kunnen greppels goed in groenstroken of bermen geïntegreerd worden. Ze vragen echter wel extra ruimte en onderhoud.

Een beplante greppel is rijk aan diverse plant- en diersoorten. Omdat greppels soms droog staan, kunnen ze het best beplant worden met planten die zowel tegen droge als natte omstandigheden kunnen. Voorbeelden zijn de Siberische lis, kattenstaart, wederik, hartlelie en vrouwenmantel. Op de nattere greppels komen veel ongewervelde dieren af, zoals slakken, kevers en vlinders. De iets drogere greppels zullen meer zoogdieren zoals de bosmuis en de egel aantrekken.

Greppel
Schematische doorsnede greppel. ©Atelier GROENBLAUW

Droogte en hitte

Bij langdurige droogte zal de greppel een langere tijd droogstaan. Bij een kleibodem die erg uitgedroogd is zal de opname- en infiltratiecapaciteit verminderen. De greppel moet daarom onderhouden worden om dichtgroeien en verlanding te voorkomen. Verlanding kan plaatsvinden doordat maaisel, ophopingen van vuil en bladeren niet afgevoerd worden. Een groene, beplante greppel draagt verder bij aan verdamping en zorgt zo voor een verkoelend effect. Ook warmt het groen minder op dan bijvoorbeeld bestrating.

Greppel Augustenborg
Een greppel in Augustenborg. ©André Vaxelaire

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Luchtkwaliteit
  • Biodiversiteit
  • Hitte
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten