Harde halfverharding

Grind, steenslag en schelpen zijn een vorm van halfverharding. Doordat er zich ruimte bevindt tussen het materiaal, kan er regenwater in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen.

Bij heftige regenbuien helpen deze materialen om wateroverlast te verminderen. Het regenwater kan hier wegzakken en hoeft dus niet naar het riool afgevoerd te worden. Over het algemeen biedt waterpasserende verharding, waar deze halfverharding ook onder valt, ook meer ruimte aan een natuurlijk bodemleven dan bijvoorbeeld tegels.

Halfverharding zoals grind, steenslag en schelpen zijn niet geschikt voor intensief gebruikte wegen en parkeerplaatsen, vanwege het vervuilingsrisico en een lage belastbaarheid. Grind en steenslag kunnen wel gebruikt worden voor voetpaden en minder intensief gebruikte fietspaden en parkeerplaatsen. Schelpen en steenslag kunnen worden gebruikt als losliggende bovenlaag of worden ingestrooid in zand of klei. Bij een minder stabiele ondergrond is door verzakking regelmatige opvulling nodig. Stabilisatiematten kunnen de bovenlaag stabieler en vormvast maken, waardoor het zelfs mogelijk is om een stabiel terras van harde halfverharding te maken.

Schematische doorsnede harde halfverharding
Schematische doorsnede van harde halfverharding. ©Atelier GROENBLAUW

Hitte en droogte

Bij harde halfverharding kan het regenwater in de bodem wegzakken en zo het grondwater aanvullen. De gevolgen van droogte worden hierdoor verminderd. Het materiaal ondervindt weinig tot geen hinder van langdurige droogte. Halfverharding zoals grind, steenslag of schelpen heeft echter geen verzachtend effect op hittestress. Deze materialen warmen net als andere verhardingsmaterialen op.

Grindpad
Grindpad nabij de Middenweg. ©Merlijn Michon

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Luchtkwaliteit
  • Biodiversiteit
  • Hitte
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten