Holle weg

Een holle weg vergroot de wateropvang- en afvoercapaciteit van een straat. Gecombineerd met een verhoogd trottoir, een verhoogd vloerpeil en/of een drempel in huizen kan dit wateroverlast voorkomen.

Holle wegen kunnen meer water bergen en afvoeren dan open goten of normale ‘bolle’ wegen. Afschot en verval zijn verder bij holle wegen vaak minder een belemmerende factor om het water over grotere afstanden af te voeren dan bij open goten, omdat de afstand tot de bebouwing groter is. Daardoor kan er meer met het wegpeil worden gevarieerd.

Tijdens extreme regen maakt verkeer nog steeds gebruik van deze wegen, wat kan leiden tot opspattend water. Automobilisten moeten hun rijgedrag aanpassen om hekgolven te voorkomen die de huizen kunnen binnenlopen. Publieke communicatie hierover kan daarbij helpen.

Holle weg
Schematische doorsnede van een holle weg. ©Atelier GROENBLAUW

Waterbergende Burmanstraat
De parkeerplaatsen en de weg vormen samen een hol profiel op de waterbergende Burmanstraat. ©Merlijn Michon

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten