Infiltratiekratten

Infiltratiekratten vormen een ondergrondse opslagruimte voor regenwater. Vanuit deze kratten zakt het opgeslagen regenwater vertraagd weg in de bodem, richting het grondwater.

Infiltratiekratten nemen bovengronds geen ruimte in en hebben veelal een grotere opslagcapaciteit dan bovengrondse regenwateropslag. Afhankelijk van de omvang van de kunststof kratten en mogelijkheden in de ondergrond kan een aanzienlijke hoeveelheid neerslagwater worden opgeslagen en daarna vertraagd wegzakken (‘infiltreren’) in de bodem.

Er zijn infiltratiekratten in diverse afmetingen: van enkele kratten voor individuele huizen tot aan elkaar aangesloten voorzieningen voor hele stadswijken. De kratten kunnen bijvoorbeeld worden toegepast in tuinen en onder wegen, sportvelden en parkeerpleinen. Hiermee wordt dubbel grondgebruik mogelijk. Infiltratiekratten zijn wel alleen toe te passen in gebieden waar de grondwaterstand niet hoog is, anders staan de kratten al in het grondwater. Dan is de toevoeging van deze kratten niet effectief.

Het grote voordeel van de toepassing van deze kratten is dat er weinig ruimte bovengronds wordt ingenomen, terwijl er wel veel regenwateropslag mee gerealiseerd wordt. Daarvoor is er wel ruimte nodig ondergronds (wat in een stad soms lastig is, met bestaande buizen, draden, leidingen etc.). Een nadeel van deze kratten is dat deze langzaamaan dicht kunnen slibben door fijn materiaal dat met het regenwater meespoelt. De kratten worden omwikkeld met geotextiel om te voorkomen dat er bodemmateriaal in de kratten terechtkomt, maar dit kan niet voorkomen dat de kratten op termijn minder goed gaan functioneren door het meegespoelde fijne materiaal. Het onderhouden en doorspuiten van deze kratten is daarbij een lastige klus.

Schematische doorsnede infiltratiekratten
Schematische doorsnede van infiltratiekratten onder de weg. ©Atelier GROENBLAUW

Infiltratieblokken

Tegenwoordig zijn er ook zogenoemde infiltratieblokken. Deze werken in principe hetzelfde als infiltratiekratten, maar zijn gemaakt van en gevuld met natuurlijk materiaal zoals steenwol. Dit materiaal absorbeert het regenwater, waardoor er nog steeds veel ruimte voor het regenwater overblijft in deze blokken.

Droogte

In de infiltratiekratten wordt regenwater tijdelijk opgeslagen. Het regenwater zakt langzaamaan weg in de bodem, waardoor het grondwater voor een wat langere tijd wordt aangevuld. Door water te infiltreren kunnen de gevolgen van een droogte worden verminderd, maar dit geldt alleen als de grondwaterstand niet te hoog is (anders zijn die infiltratiekratten niet effectief). Dan moet er naar andere oplossingen dan infiltratie worden gekeken.

Afkoppelen met de hydroblob
Regenwater afkoppelen in de tuin met de Hydroblob, een type infiltratieblok. ©Merlijn Michon

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten