Intensieve groene daken

Een intensief groen dak, ook wel natuurdak genoemd, heeft een gevarieerde beplanting en kan daardoor in vergelijking met extensieve groene daken, relatief veel regenwater vasthouden. Intensieve groene daken verhogen de sponswerking van de stad. Door directe en indirecte verdamping (via planten) en waterberging in de substraatlaag stroomt er minder regenwater van het dak af.

En er zijn nog meer voordelen: groene daken kunnen een bijdrage leveren aan een grotere biodiversiteit in de stad, geluidsreductie bevorderen en fijnstof binden. Water dat afstroomt van groene daken is bovendien schoner. Daarnaast beschermen groene daken de bitumeuze dakbedekking waardoor deze minder vaak vervangen hoeft te worden. Natuurdaken hebben afhankelijk van de plantkeuze wel onderhoud nodig, zoals water geven, snoeien, bemesten en onkruid wieden. Ook zijn natuurdaken hoger in gewicht en kostbaarder in aanleg dan sedumdaken.

Ruime keuze in bedekking en beplanting

Een natuurdak heeft meer gevarieerde beplanting dan een eenvoudig sedumdak. Zo kan het bestaan uit struiken en bomen aangevuld met bodembedekkers en andere hoge planten. Het heeft een in hoogte variërende substraatlaag onder de beplanting; deze is nodig om ook grotere beplanting zoals kruiden en heesters te laten groeien.

De substraatlaag kan uit verschillende materialen bestaan, zoals minerale gesteenten, gerecyclede materialen of organische stoffen. De waterdoorlatendheid in deze laag is afhankelijk van de opbouw. Ook dient de keuze van de beplanting afgestemd te worden op de keuze van de substraatlaag.

Natuurdak
Natuurdak ©Optigroen

Onder de substraatlaag bevindt zich een drainagelaag of drainagesysteem met filter, een wortelkerende laag en een waterkerende laag. Daaronder ligt de dakconstructie en isolatie.  De drainagelaag vangt het overtollige water uit de substraatlaag op en voert het vertraagd af richting de dakgoot en regenpijp. Het zorgt er ook voor dat de wortels van de planten niet te nat blijven. Bij elementen met holle ruimtes of een hoger gelegen dakuitlaat kan de drainagelaag water vasthouden voor de planten.

Het bufferende effect is het grootst bij kleine tot gemiddelde regenbuien. Bij heftigere en langdurige regenbuien wordt de eerste piek van de bui wel afgezwakt, maar verzadigt het pakket sneller. Ook is bij korte heftige zomerse buien en in de koude wintermaanden het effect van de verdamping relatief klein.

Welk dak is geschikt?

In Nederland zijn platte daken over het algemeen berekend op een belasting van 1 kN/m2 voor de grindlaag. Natuurdaken zijn doorgaans iets zwaarder. Bij het aanleggen van een natuurdak in bestaande en in nieuwbouwsituaties, dient per geval onderzocht te worden of extra constructieve maatregelen nodig zijn.

Er is goede documentatie beschikbaar van verschillende producenten met principedetails, uitvoeringsrichtlijnen en technische gegevens. Ook zijn er standaardpakketten verkrijgbaar met verschillende doelstellingen zoals regenwaterretentie en biodiversiteit. Groene daken zijn als totaalpakket van planning, aanleg, onderhoud en alle bijbehorende garanties leverbaar. Enkele aanbieders hebben ook programmatuur ontwikkeld waarmee de invloed van het groene dak op de waterhuishouding kan worden bepaald (zie data onderaan de pagina).

Natuurdak - Optigroen
Schematische doorsnede natuurdak ©Optigroen

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Luchtkwaliteit
  • Biodiversiteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten

Data

Gewicht: 100-300 kg/m² Diepte: 15-25 cm Dakhelling: 0-5° (0-9%) Begroeiing: Kruiden / grassen / sedum, mogelijk houtige planten Waterretentie: 60-90% Afvoercoëfficiënt: 0.4-0.1 Wateropslag: ca. 30-80 l/m²