Regenpijp afkoppelen

Een regenpijp afkoppelen is eenvoudig en zo gepiept. Met een afgekoppelde regenpijp vul je het grondwater aan en zorg je dat er minder water naar het riool gaat. Hiermee kun je de kans op wateroverlast en de gevolgen van droogte beperken. 

Hoe koppel ik af?

Als je een regenpijp afkoppelt, is het belangrijk dat je regenwater van het gebouw wegleidt en goed opvangt. Met een infiltratiemaatregel zorg je dat het gebouw en de omgeving geen last ondervinden. De beste manier om af te koppelen, is afhankelijk van de beschikbare ruimte en de ondergrond. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk:

  • Het plaatsen van een regenton. Let wel op dat de regenton nooit al het water kan verwerken. Er moet een overstort naar een andere voorziening zijn (of terug naar de regenpijp via een vulautomaat) om het overtollige water af te voeren.
  • Een regenwatervijver. Ook de regenwatervijver moet voorzien zijn van een overstort op een sloot of een infiltratievoorziening om het water van een extreme bui af te kunnen voeren.
  • Een buffer- en infiltratievoorziening zoals een greppel of een wadi.
  • Een open goot.
  • Aansluiting op een sloot.
  • InfiltratiekrattenIT-riool of zakputten als er te weinig ruimte is voor bovengrondse voorzieningen.
  • Het gebruiken van regenwater voor wc-spoeling of tuin.

Deze maatregelen helpen mee om tijdens heftige buien wateroverlast op straat en in de tuin te voorkomen.

Schematische doorsnede afkoppelen regenpijp
Schematische doorsnede afgekoppelde regenpijp met afstroming richting infiltratiestrook of wadi. ©Atelier GROENBLAUW

 

Let bij afkoppelen goed op de bodemsituatie

Regenpijpen afkoppelen van het riool is niet moeilijk, maar het regenwater moet wel goed kunnen weglopen om wateroverlast bij langdurige regen te voorkomen. Hierbij moet je rekening houden met de infiltratiecapaciteit van de ondergrond en de lokale grondwaterstand. In zandgrond kan water bijvoorbeeld makkelijk infiltreren, maar in een kleiachtige bodem met een hoge grondwaterstand zijn voorzieningen nodig die het regenwater tijdelijk vasthouden en langzaam infiltreren. Denk bijvoorbeeld aan reliëf in de tuin, een regenwatervijver of greppelinfiltratiekratten of een aansluiting op een sloot.

Of je kan afkoppelen, hangt dus af van de situatie in je tuin. Is de grondwaterstand bijvoorbeeld hoog en zijn er geen natuurlijke afvoermogelijkheden zoals hierboven omschreven, dan kun je de regenpijp beter niet afkoppelen. Het is handig om je hier goed in te verdiepen voordat je aan de slag gaat.

Wil je weten wat mogelijk is in jouw tuin? Neem contact op en we denken graag met je mee.

Afkoppelen regenpijp kan ook mooi zijn
Afkoppelen kan ook op een mooie manier! ©Barbara Groenendaal

 

Aan de slag!

Wil je ook je regenpijp afkoppelen? Onderstaande video met stap-voor-stap uitleg over het afkoppelen van een regenpijp richting natuurlijke wadi.

Meer weten?

Wil je je regenpijp afkoppelen, en heb je hierover een vraag? Neem contact op!

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten