Regenwatergebruik in utiliteitsgebouwen

Regenwater dat op daken valt is relatief schoon en kan in plaats van drinkwater gebruikt worden voor het spoelen van de wc of het besproeien van groen. Zeker bij gebouwen met grotere dakoppervlakken, zoals scholen en kantoren, is er veel potentie om regenwater op te vangen en te gebruiken.

De waterbesparing in kantoren kan aanmerkelijk zijn, omdat het grootste gedeelte van het waterverbruik in kantoren voor toiletspoeling is. Daarnaast wordt het regenwater vastgehouden en stroomt het niet direct af naar het riool. Dit vermindert de druk op het riool tijdens extreme regenbuien.

Over het algemeen zal het verbruik van regenwater het aanbod (gevallen neerslag) overtreffen. De opslagtank zal dus vaak voor een groot deel beschikbaar zijn voor waterberging tijdens extreme buien. Hiermee kunnen neerslagpieken afgevangen worden. Het reservoir kan gedimensioneerd worden op de verwachte hoeveelheid neerslag.

Installaties voor het gebruik van regenwater in utiliteitsgebouwen zijn qua componenten vergelijkbaar met regenwatergebruiksinstallaties bij woningen. Het grote verschil is dat de opslagtank veel groter is.

Schematische doorsnede regenwater hergebruik in utiliteitsgebouwen
Schematische doorsnede van regenwatergebruik in utiliteitsgebouwen. ©Atelier GROENBLAUW

Rekenvoorbeeld utiliteitsgebouw

Een kantoor met een dakoppervlak van 1000 m2, een plat dak met een kunststof dakbedekking (afvoercoëfficiënt = 0,8) en een gemiddelde neerslag van 65 mm per maand heeft maandelijks gemiddeld 1000 m2 x 0,065 m x 0,8 = 52 m3 regenwater ter beschikking.

Een gemiddelde medewerker van een kantoor verbruikt circa 16 liter voor toiletspoeling per dag, dat is bij 20 werkdagen in de maand 320 liter per maand. Bij een kantoor met een gemiddelde bezetting van 160 fte’s (4 verdiepingen) is dat in totaal 51 m3 per maand.

In dit voorbeeld wordt dus 100 procent van het normaliter verbruikte drinkwater voor toiletspoeling door opgevangen regenwater vervangen.

Droogte

Door het gebruik van regenwater wordt er op het verbruik van drinkwater bespaard. Als meer mensen regenwater gebruiken in plaats van drinkwater hoeft er minder drinkwater geproduceerd te worden. Hierdoor wordt de impact op het milieu kleiner. Dit is sowieso voordelig, maar zeker in tijden van droogte, omdat er dan minder water gewonnen hoeft te worden uit natuurgebieden en rivieren die onder druk van de droogte staan.

Intratuin Amsterdam slaat regenwater op voor irrigatie
Intratuin Amsterdam recyclet regenwater voor de planten. ©Merlijn Michon

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten