Reliëf in de tuin

Met hoogteverschillen in de tuin kan regenwater afstromen naar een plek waar het geen kwaad kan en waar het regenwater beter verwerkt kan worden. Zo blijven de hoger gelegen delen van de tuin droger bij een extreme regenbui.

In lager gelegen, onverharde delen van de tuin of in een vijver kan het water tijdelijk blijven staan en geleidelijk wegzakken. Zo wordt voorkomen dat er wateroverlast ontstaat op plekken waar dat tot schade kan leiden, zoals dicht bij het huis. Zorg dat er een licht afschot is in de tuin, zodat het overtollige regenwater daadwerkelijk op het lager gelegen gedeelte terechtkomt. Zorg er ook voor dat het water niet afstroomt richting de buren, anders wordt het probleem alleen maar afgewenteld op hen.

Door hoogteverschillen ontstaan er nattere en drogere gedeeltes in de tuin. Het is belangrijk om de juiste planten passend bij deze verschillende omstandigheden te kiezen. Zo zijn er planten die beter gedijen op een vochtige standplaats, terwijl andere het beter zullen doen op een drogere plek. Meer diversiteit aan beplanting in de tuin draagt bovendien bij aan de biodiversiteit.

Reliëf in de tuin
Schematische doorsnede van reliëf in de tuin. ©Atelier GROENBLAUW

Droogte en hitte

Met reliëf kan regenwater zonder overlast opgevangen worden en infiltreren. Dit helpt lokaal om uitdroging van de bodem te voorkomen. Op een groene plek in de tuin, die door verlaging vochtig is, verdampt er verder water. Dit zorgt voor verkoeling in de tuin.

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Luchtkwaliteit
  • Biodiversiteit
  • Hitte
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten