Stadsuiterwaarden

Stadsuiterwaarden zijn gebieden langs rivieren of ander oppervlaktewater. Deze uiterwaarden bergen het regenwater van omliggende gebieden dat eerst richting open water stroomt en geven zo ruimte aan het opkomende waterpeil.

Rijkswaterstaat stelt onbelemmerde doorstroming van het rivierwater als inrichtingseis aan de uiterwaarden langs de rivieren. In combinatie met deze eis kunnen stadsuiterwaarden gerealiseerd worden met extra stedelijke functies. Deze functies hebben altijd een niet permanent karakter. Denk bijvoorbeeld aan evenemententerrein, een parkeerplaats of een passantenhaven.

doorsnede stadsuiterwaarde
Schematische doorsnede van een stadsuiterwaarde.

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten