Tijdelijke regenwaterbuffers

Om het regenwater tijdens extreme regenbuien goed op te vangen, kunnen delen van openbaar groen ingericht worden als tijdelijke bergingszones voor regenwater.

Oevers en kaden van dergelijke terreinen kunnen zo ontworpen worden dat ze inspelen op fluctuerende waterpeilen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van een getrapte kade. Het is belangrijk dat tijdelijke regenwaterbuffers zo ontworpen worden dat ze in zowel droge als natte perioden functioneel zijn. Verder is de esthetische waarde van de tijdelijke berging belangrijk. Deze voorzieningen kunnen als natuurgebied worden ingericht of gebruikt als speelterrein, evenemententerrein of park.

Regenwaterberging in waterspeeltuinen

 

Waterspeeltuinen worden de laatste jaren steeds vaker aangelegd. Ze kunnen als waterberging dienen tijdens en na extreme regenbuien en zo het regenwater zichtbaar maken. Dit draagt bij aan de waterbeleving van kinderen. Ook hier is het belangrijk dat de voorzieningen zo ontworpen worden dat ze ook blijven functioneren als ze droogvallen.

schets tijdelijk regenwater buffer droog
Schematische doorsnede van een droge regenwaterbuffer. ©Atelier GROENBLAUW

schets tijdelijke regenwaterbuffer nat
Schematische doorsnede van een natte regenwaterbuffer. ©Atelier GROENBLAUW

Droogte

De regenwaterbuffers slaan het regenwater tijdens een piekbui tijdelijk op, waarna het regenwater langzaam infiltreert in de bodem. Deze vorm van vertraagde infiltratie vult voor een wat langere tijd het grondwater aan. De gevolgen van een periode van droogte worden zo beperkt als een extreme bui deze periode voorafgaat.

Hitte

Als de regenwaterbuffers en de omgeving groen worden ingericht, heeft de regenwaterbuffer een verkoelend effect. Beplanting warmt mindert op dan verharding. Het planten van bomen in de nabijheid biedt verder schaduw. Dit vergroot het verkoelend effect en verlaagt de gevoelstemperatuur in de directe omgeving.

Tijdelijke regenwaterbuffers Renkum
Speelvoorziening en regenwaterbuffer ineen in de wijk “Tussen de lanen” in Doorwerth. ©Eugène Heeremans

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Biodiversiteit
  • Constructiekosten
  • Multifunctioneel ruimtegebruik