Vergroen een boomspiegel

Wil je graag meer groen in de straat? Dan  kan het  beplanten van  een  boomspiegel al een groot verschil maken. Een boomspiegel is het stukje grond rondom de stam van een boom.  Het adopteren van een boomspiegel maakt het mogelijk  de  aarde  rond de boom te beplanten  en te veranderen naar een kleurrijk boomtuintje.  Het aanleggen van boomtuintjes levert een bijdrage aan de biodiversiteit en het  klimaatbestendig maken van de stad.  

Vaak zijn bomen  in de stad  omringt door kale grond, maar dat kan anders. In  veel  gemeenten  kunnen bewoners  een boomspiegel adopteren en vergroenenDat heeft vele voordelen.  Een mooie  boomtuin fleurt de straat op en  inheemse  bloeiende planten trekken insecten aan.  Door een boomspiegel te  vergroenen  kan de bodemstructuur verbeteren waardoor overtollig regenwater na een hevige bui beter de grond inzakt en wordt  vastgehouden.  

Adopteren van een boomspiegel

Boomspiegels worden door heel Nederland vergroentIn sommige gemeenten is er toestemming nodig. De gemeente Amstelveen  waardeert betrokken buurtbewoners met groene vingers en/of groene ambities.  Heb je interesse, neem contact met ons op via nme@amstelveen.nl.

Aanleg en onderhoud 

Niet alle bomen zijn geschikt voor een boomtuin.  Het is belangrijk dat er genoeg ruimte is rondom de boom. Ook moet de boom niet te veel zichtbare wortels hebben, deze kunnen anders tijdens het beplanten beschadigenDaarnaast mag de  boom  niet  jonger  zijn  dan  5  jaar.  

De eerste stap voor het beplanten van een boomspiegel is het weghalen van onkruid.  Vervolgens kan de grond los gemaakt worden.  Als het nodig  is  kan er een  laag compost worden toegevoegd,  er mag maximaal 5 cm aarde worden toegevoegdHet teveel ophogen van de aarde kan leiden tot minder zuurstof voor de boomwortels en de kans vergroten dat de bast gaat rotten. Door de beplanting in de boomspiegel van genoeg water  te voorzien en het  waterbufferende  effect  te vergroten is het belangrijk dat de aarde in de boomspiegel lager blijft dan de  omliggende verharding.  Graaf bij het beplanten niet te diep, zvoorkom je beschadiging van de boomwortels.  Wanneer de boomspiegel eenmaal is beplant is het van belang om de planten genoeg water te geven. Vooral in het begin hebben de nieuwe planten  meer aandacht nodig.  Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen, deze kunnen schadelijk zijn voor het milieu, (huis)dieren en nuttige insecten.  

Beplanting in boomspiegels voor meer biodiversiteit 

De juiste beplanting van een boomspiegel is belangrijk. Diep wortelende planten zoals heesters nemen te veel water en zuurstof weg en kunnen de boom verstikken.  Daarnaast is de groeiplaats onder bomen een moeilijke plek voor veel planten, niet alle soorten zijn geschikt.  Bij een boom met een grote kroon  zal de boomspiegel veel schaduw hebben en weinig regen krijgen.  Plant bij voorkeur alleen inheemse plantensoorten zodat deze plekken de biodiversiteit bevorderen.  Hieronder een lijst met geschikte plantensoorten voor boomspiegels: 

  • Planten voor een zonnige boomspiegel:  ooievaarsbek, klein bergsteentijm,  knoopkruid, vaste judaspenning,  wilde marjolein, echte gamander. 
  • Planten voor een halfschaduw boomspiegel:  vrouwenmantel, kaasjeskruid,  daslook,  betonie,  witte veldbies.
  • Planten voor een schaduwrijke boomspiegel:  brandkruid, bekervaren, gele dovennetel,  schuimkaars, wolfsmelk.