Vergroten riooldiameter

Als de ruimte het toelaat, is het mogelijk om rioolbuizen te vergroten zodat ze extremere regenbuien kunnen verwerken. Zo wordt het risico op wateroverlast verkleind.

Normaliter worden rioolbuizen in Amsterdam ontworpen om een bui van 20 mm per uur te kunnen afvoeren. Door klimaatverandering zullen extremere buien vaker voorkomen, waardoor het risico op water op straat groter wordt. Het vergroten van de rioolbuisdiameter is een maatregel om de afvoercapaciteit te vergroten. Door een grotere rioolbuis verplaatst het water sneller naar bergingsgebieden, zoals grachten en ander oppervlaktewater. Hiermee wordt het risico op wateroverlast lokaal gereduceerd.

De dimensionering van de buis is een afweging van kosten en risico’s, en het wel of niet accepteren van een zekere mate van wateroverlast. Er kan namelijk altijd een heviger bui plaatsvinden dan waarvoor de buis gedimensioneerd is. Dan blijft er alsnog water op straat staan.

Deze maatregel heeft enkele nadelen. Het is een dure maatregel die meestal alleen financieel te verantwoorden is bij een al geplande rioolvervanging. Daarnaast is de ruimte in de ondergrond in de stad zeer beperkt door alle andere kabels en leidingen.

Gemengde riolering hoosbui

Gemengde riolering hoosbui
Schematische doorsnede gemengd rioolstelsel voor en na vergroting riolering. ©Atelier GROENBLAUW

Bijkomende effecten

  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten