Waterpasserende verharding

Klinkers met een open voeg kunnen het regenwater in de grond weg laten zakken. Het hoeft dan niet via het riool afgevoerd te worden en het grondwater wordt vanzelf aangevuld.

Klinkers met open voegen hebben noppen aan de zijkant zodat de klinkers altijd op afstand blijven en een open voeg houden. De ruimte tussen de klinkers geeft regenwater de kans om gedeeltelijk weg te lopen. Bij regen dragen de klinkers bij om wateroverlast op straat en in de tuin te verminderen.

Klinkers met een open voeg zijn geschikt voor een terras, oprit, tuinpaden en voor minder intensief gebruikte wegen en pleinen. Ze zijn niet geschikt voor intensief gebruikte wegen, zoals het hoofdverkeersnet en parkeerplaatsen, vanwege het vervuilingsrisico en de lage belasting die mogelijk is. Zware voertuigen kunnen hier niet op rijden.

Naast de klinkers met noppen, kunnen ook gewone klinkers met een open voeg gelegd worden. Deze gewone klinkers hebben een lagere belasting dan die met noppen.

Gewone straatklinkers kunnen ook in een (half)open verband worden gelegd. De open gedeelten kunnen dan opgevuld worden met gras, grind of schelpen. Er zijn velerlei patronen te bedenken en ook wat betreft het soort stenen is er ruime keuze. Houd wel rekening met de kwaliteit van de ondergrond en de stabiliteit van het verband om verzakking te voorkomen: deze vorm van verharding is niet bestand tegen zware belastingen.

Er bestaan ook poreuze klinkers die waterdoorlatend zijn. Het nadeel van poreuze klinkers is dat ze dicht kunnen slibben en daardoor extra beheer en onderhoud vergen; ze worden daarom niet aangeraden.

Schematische doorsnede waterpassende verharding @atelier groenblauw

Schematische doorsnede waterpassende verharding @Atelier GroenBlauw

Waterpasserende verharding bij Funenpark
Funenpark ©Merlijn Michon

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Luchtkwaliteit
  • Biodiversiteit
  • Hitte
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten