Zachte halfverharding

Houtsnippers, dennenschors en cacaodoppen zijn natuurproducten die water- en luchtdoorlatend zijn. Regenwater zakt weg in de bodem door deze zachte halfverharding, waardoor wateroverlast kan worden verminderd.

Als het regenwater wegzakt, hoeft het niet via het riool afgevoerd te worden. Dit verkleint het risico op wateroverlast bij extreme regenbuien. Daarnaast wordt het grondwater aangevuld.

In een tuin of op een speelplaats kunnen tegels worden vervangen door zachte, waterdoorlatende verharding zoals houtsnippers, dennenschors en cacaodoppen. Dit materiaal heeft meerdere voordelen: het biedt meer ruimte aan een natuurlijk bodemleven; het wordt minder heet in de zomer; en het verhindert de groei van vegetatie en is daarom een alternatieve vorm van onkruidbestrijding. Ook kan het gebruikt worden als valondergrond op schoolpleinen. Het nadeel is dat deze natuurproducten niet belastbaar zijn en dus niet geschikt zijn voor fietspaden of ander vervoer. Ook moet deze vorm van oppervlakteverharding jaarlijks worden aangevuld met nieuw materiaal.

Schematische doorsnede zachte halfverharding
Schematische doorsnede van zachte halfverharding. ©Atelier GROENBLAUW

Droogte en hitte

Regenwater kan door zachte half-verharding in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. De gevolgen van droogte worden hierdoor verminderd. Verder warmt zachte halfverharding minder op dan steenachtige verharding en wordt hittestress hiermee enigszins beperkt.

Houtsnippers bij daktuin Huis van de Wijk
Houtsnippers als looppad bij daktuin Huis van de Wijk.

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Luchtkwaliteit
  • Biodiversiteit
  • Hitte
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten