Amstelveen; gemeente van de Toekomst

Verschillende gemeenten in Nederland zijn actief bezig om inwoners te informeren en inspireren om actie te ondernemen tegen een steeds groter wordend probleem; extreme regenval en hittestress. Steeds vaker worden we geconfronteerd met enorme hitte, gevolgd door extreme regenval. Regenwater kan minder makkelijk worden afgevoerd en veroorzaakt daarmee alle problemen van dien.

Onder andere gemeente Amstelveen wil graag oplossingsgericht te werk gaan en heeft het platform Amstelveen Rainproof gelanceerd. Hier kunnen inwoners informatie inwinnen hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een leefbaar en toekomsbestendige leefomgeving.