Enquête onder IVN leden

Gepubliceerd op:
1 november 2018
De laatste jaren valt er als het regent steeds vaker heel veel neerslag in korte tijd. Vervelende bijkomstigheid is dat de riolering daar niet op is berekend waardoor straten, tuinen en soms kelders blank komen te staan. De gemeente Amstelveen biedt via de website Amstelveen Rainproof inwoners van Amstelveen informatie aan hoe zij kunnen bijdragen aan het voorkomen van dergelijke wateroverlast. IVN Amstelveen heeft een enquête opgesteld om te inventariseren in hoeverre IVN-leden te maken hebben met wateroverlast als gevolg van (extreme) neerslag en wat zij daar zelf aan doen om dat te beperken. Daarom het verzoek om deze enquête uiterlijk voor 20 november 2018 in te vullen. De resultaten zullen worden verwerkt in een overzicht en geanonimiseerd gecommuniceerd met de gemeente.