Even voorstellen …

Gepubliceerd op:
9 oktober 2018

Beste klimaatadaptist! Ik ben Ruben Gauw, een Civiele Techniek student van 24 jaar en afstudeerder bij het ingenieursbureau binnen de gemeente Amstelveen.

Sinds jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in het klimaat, stedenbouw en extreem weer. Regenbuien hielden mij als klein jongetje niet tegen om mij van de speelpleintjes te houden. Sterker nog, ik en mijn vrienden bedachten dan spelletjes die we konden spelen waar de regen de hoofdrol had. Onze moeders stonden er wel op dat we regenjassen aantrokken, paraplu’s hadden of gingen schuilen. Als beginnende pubers luisterden wij natuurlijk altijd… Ook bij extreme hitte pasten we ons aan, waardoor ik op vakanties bijna niet uit de zwembaden was te krijgen.

Dit liet onbewust al schemeren waar mijn passie en toekomst lag, namelijk de klimaatadaptatie. Met dit in mijn achterhoofd ben ik gemotiveerd begonnen aan de opleiding Civiele Techniek, wat zich categoriseert in de afstudeerrichtingen Constructiebouw, Watermanagement en Verkeerskunde. Waar ik de opleiding begonnen ben met de filosofie dat ik alle drie de richtingen even aantrekkelijk vond, kwam ik al snel tot de conclusie dat het Watermanagement ging worden. Deze richting was een goede combinatie van klimaat, techniek en planologie. Al snel vond ik klimaatadaptief ontwerpen mijn lievelingsonderwerp en wilde ik hier graag meer over leren. Zo gezegd, zo gedaan. In mijn derde leerjaar koos ik voor de minor ‘de Klimaatbestendige Stad’ aan de Hogeschool van Amsterdam. Binnen deze minor bezochten we steden als Malmö en Kopenhagen, waar al veel wordt gedaan op het gebied van klimaatadaptief inrichten. Ook heb ik tijdens de minor, in samenwerking met medestudenten, een klimaatbestendig ontwerp gemaakt voor de gemeente Huizen. De ideeën van dit plan gebruiken zij bij de herinrichting van de wijk. Dit alles zorgde ervoor dat ik wist wat ik wilde doen voor mijn afstuderen, namelijk een klimaatbestendig plan maken. Mijn scriptie gaat over het klimaatbestendig reconstrueren van de Frans Halsbuurt in Amstelveen, waarmee ik in september begonnen ben. Dit wil zeggen dat de huidige inrichting van de straten en pleinen binnen deze wijk het toekomstige klimaat niet voldoende op kan vangen of kan verwerken. Hierbij kan gedacht worden aan wateroverlast bij hevige regenbuien, weinig verkoeling tijdens hete dagen en schade bij langdurige droogte. Om te voorkomen dat deze klimaatgevolgen in de toekomst tot schade leiden aan woningen en wegen, maar ook de leefbaarheid van de bewoners tijdens deze weersomstandigheden bevordert, is het van belang dat de leefomgeving hier op aangepast wordt. In een team van verschillende disciplines wordt hard gewerkt aan dit project van de Frans Halsbuurt.

Ik ben erg gedreven om ervoor te zorgen dat Amstelveen in de toekomst haar regenbuien en hittegolven kan blijven overwinnen. Samen bestendig, samen klimaatbestendig!