Onderzoek door studenten – inrichting klimaatadaptief Stadsplein

Jesse Vriend, Mike van Smoorenburg, Hoang Nguyen & Alex Pieterse, studenten van de Hogeschool van Amsterdam, hebben voor de gemeente Amstelveen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het Stadsplein klimaatadaptief in te richten. Dit in het kader van de minor klimaatbestendige stad die de studenten volgen.

Hoofdvraag

“Wat zijn de mogelijkheden om het stadsplein in Amstelveen klimaatadaptief in te richten zonder de wensen van de belanghebbende, het huidige gebruik en de toekomstvisies van de gemeente uit het oog te verliezen?”

Deze vraag omvat de kern van de opdracht.

Drie varianten

De studenten hebben drie varianten uitgewerkt met een verschillende impact op het gebruik van het plein.

  • Variant 1: Geen impact op het huidige gebruik
  • Variant 2: De klimaatbestendige inrichting heeft hier voorrang–
  • Variant 3: Compromis tussen klimaatbestendigheid en gebruik

Drie varianten onderzoek stadsplein

Uitwerking variant 1Stadplein Amstelveen_variant 1

Uitwerking variant 2

Stadplein Amstelveen_variant 2

Uitwerking variant 3

Stadsplein amstelveen variant 3