Groen belonen

Huiseigenaren met veel groen zouden een beloning moeten krijgen in de vorm van een korting op bijvoorbeeld de WOZ belasting. Met de aanleg van wegen, wijken en huizenbouw zou volgens Philip veel meer gekeken moeten worden naar goede afwatering in de wijk en afvoer naar bijvoorbeeld open water. Zelf heeft Philip al een groene tuin, maar het kan altijd meer en beter.