Nieuwbouwproject Scheg Noorderlegmeerpolder

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de benodigde stukken om de nieuwe wijk de Scheg te kunnen realiseren. De Scheg wordt een duurzame woonwijk met meer dan 1000 woningen.

Klimaatadaptieve maatregelen

De gemeente krijgt de openbare ruimte opgeleverd volgens de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Gemeente Amstelveen en Aalsmeer (LIOR). Dat betekent dat in het kader van klimaatadaptatie de openbare ruimte in staat dient te zijn om neerslag te bufferen op maaiveld niveau, zonder dat dit overstroomt naar private percelen. Tenzij anders aangegeven in vastgesteld gemeentelijk beleid, is in openbaar gebied op maaiveldniveau, de benodigde buffer in nieuwbouwgebieden 90 mm. De oplossingsrichtingen zijn mede afhankelijk van de inrichting en het straatbeeld.

Voor de laatste stand van zaken rondom de Scheg kunt u de volgende website raadplegen: Nieuwbouwproject Scheg Noorderlegmeerpolder

Openbare ruimte opgeleverd via de LIOR

De gehele openbare ruimte die opgeleverd wordt aan de gemeente moet voldoen aan de LIOR. In aanvulling op bovenstaande tekst dient bij bestaande reconstructies minimaal 60 mm regenwater berging op maaiveldniveau gerealiseerd te worden. Ook hier zijn de oplossingsrichtingen mede afhankelijk van de inrichting en het straatbeeld.