Beperk vochtverlies bodem

Een gezonde bodem neemt vocht op en houdt dat tijdelijk vast. Tijdens langere, droge periodes kan er vochtverlies optreden. Door het creëren van een gezonde bodem kan het vochtverlies beperkt worden.

De eigenschappen van een gezonde bodem

Een gezonde bodem waar planten goed op groeien is een bodem met voldoende luchtgangen, bodemleven en voedingstoffen. Er is een relatie tussen de beplanting, doorworteling, gezondheid en de wateropname capaciteit van de bodem. De bodemkwaliteit draagt weer bij aan de kwaliteit van de beplanting. Een slechte bodem leidt tot het afsterven of slecht groeien van beplanting.

Bodemverbeteraar

Een gezonde bodem is humusrijk. Je kan op twee manieren humusrijke bodem bereiken: door zelf verteerde plantenresten door de grond te mengen, of met kant en klare producten, zoals compost of bodemverbeteraar.

Humus bezit twee zeer belangrijke eigenschappen. Het is in staat om vele malen zijn gewicht aan water vast te houden en het brengt voedingsstoffen in de grond. Plantenwortels zoeken de voedingsstoffen en maken zo luchtkanalen in de grond. Door deze twee eigenschappen verbetert het vermogen om water vast te houden en wordt tegelijkertijd het infiltrerend vermogen van bijvoorbeeld kleigrond vergroot. Plantenresten worden door organismen als regenwormen in de grond gebracht, waar andere organismen zoals schimmels en bacteriën de plantendelen omzetten in humus. Doordat planten het opnemen en gebruiken voor hun groei, neemt de hoeveelheid humus in de loop der tijd af. De vruchtbaarheid van de grond kan weer verhoogd worden door het aanbrengen van nieuw organisch materiaal. Dit mag een laag van 10 cm zijn die al dan niet door de bovenlaag wordt gespit of geharkt.

Droogte

Door de bodem te laten begroeien met beplanting zal er minder vocht uit de bodem verdampen, waardoor het vocht langer beschikbaar blijft voor de planten. Dit houdt de planten langer gezond, ook bij drogere periodes. De beplanting biedt voedsel voor vogels, vlinders, bijen en insecten. Zo verbetert het de biodiversiteit. Daar waar open grond zichtbaar is kan de bodem afgedekt worden met bijvoorbeeld houtsnippers, cacaodoppen en overig organisch materiaal. De verdamping van het vocht in de bodem vermindert doordat de bedekking voorkomt dat de bodem minder opwarmt.

Houtsnippers

De bodem kan afgedekt worden met houtsnippers. Dit voorkomt verdamping doordat de bodem minder opwarmt.

Hitte

Een beplante bodem heeft door verdamping het meest verkoelende effect. Een bodem zonder begroeiing maar met bedekking van bijvoorbeeld houtsnippers etc. warmt meer op dan een bodem met beplanting maar is nog steeds beter dan een bodem met verharding.