Is jouw tuin al klaar voor de volgende hoosbui?

Tuin
1

Regenpijp afkoppelen

1
Door de regenpijpen van je gebouw of huis van het riool af te koppelen, ontlast je het rioolstelsel. Om waterschade te beperken, is het bij het afkoppelen belangrijk dat je het regenwater van je gebouw of huis wegleidt. Zorg daarbij voor voldoende opvang- en infiltratiecapaciteit, bijvoorbeeld door middel van regenwatervijvers, of infiltratievelden. Je kunt het water natuurlijk ook hergebruiken.
Ga naar maatregel
1

Regenpijp afkoppelen

1
Door de regenpijpen van je gebouw of huis van het riool af te koppelen, ontlast je het rioolstelsel. Om waterschade te beperken, is het bij het afkoppelen belangrijk dat je het regenwater van je gebouw of huis wegleidt. Zorg daarbij voor voldoende opvang- en infiltratiecapaciteit, bijvoorbeeld door middel van regenwatervijvers, of infiltratievelden. Je kunt het water natuurlijk ook hergebruiken.
Ga naar maatregel
2

Waterpasserende verharding

2
Klinkers of tegels met een open voeg kunnen regenwater in de grond laten wegzakken. Het hoeft dan niet via het riool te worden afgevoerd en het grondwater wordt vanzelf aangevuld. Er zijn ook klinkers met noppen aan de zijkant die regenwater de kans geven om gedeeltelijk weg te lopen. Waterpasserende verharding wordt vaak toegepast in combinatie met drainage. Zo wordt voorkomen dat het grondwater langdurig hoog komt te staan.
Ga naar maatregel
3

Reliëf in tuin

3
In een tuin met reliëf kan zonder hinder tijdelijk water worden geborgen in de lager gelegen delen. De hoger gelegen delen blijven dan droog na zware regenbuien. Tip: realiseer het iets lager gelegen gedeelte op afstand van uw huis of gebouw, zodat het geen waterschade oploopt. Let wel op dat de buren ook geen overlast krijgen. In diepere onverharde delen kan het water na een heftige bui even blijven staan en geleidelijk tussen de beplanting door wegzakken. Gras is daarvoor zeer geschikt maar ook andere planten die tegen droge en natte periodes kunnen.
Ga naar maatregel
4

Open goot

4
Een open goot is een eenvoudige bovengrondse afvoer die past in de tuin. Regenwater van aangesloten verhard oppervlak en een afgekoppelde regenpijp kan via open goten naar nabij liggende buffer- of infiltratievoorzieningen worden geleid of op het riool worden aangesloten via een put. Een open goot moet op een helling liggen. Bijkomend voordeel van een open goot is dat het zowel de impact van een regenbui als ‘de weg van het water’ mooi zichtbaar maakt.
Ga naar maatregel
5

Regenwatervijvers

5
In een regenwatervijver kan het waterniveau stijgen, waardoor hij extra capaciteit heeft om regenwater tijdelijk op te vangen en vertraagd af te voeren. De vegetatie in de vijver en de groene oevers zorgen deels voor reiniging van het water en zijn geschikt voor droge en natte periodes. Een vijver met delen van 1 meter diep houdt een gedeelte van het water vrij van beplanting. Ook kan het water infiltreren, als het voldoende schoon is en de bodem het toelaat.
Ga naar maatregel
6

Tegels eruit, groen erin

6
Minder tegels in de tuin heeft veel voordelen. Het regenwater kan in de bodem zakken en vult zo het grondwater aan. Het hoeft dus niet te worden afgevoerd via het riool. Dit helpt wateroverlast te beperken bij heftige regenbuien. Het weghalen van tegels biedt ook meer ruimte aan flora en fauna en natuurlijk bodemleven. Het groen houdt bovendien de tuin koeler op hete zomerse dagen. Het verwijderen van tegels kan echter arbeidsintensief zijn. Tip: je kunt de tegels ook gebruiken voor een stapelmuur.
Ga naar maatregel
6

Tegels eruit, groen erin

6
Minder tegels in de tuin heeft veel voordelen. Het regenwater kan in de bodem zakken en vult zo het grondwater aan. Het hoeft dus niet te worden afgevoerd via het riool. Dit helpt wateroverlast te beperken bij heftige regenbuien. Het weghalen van tegels biedt ook meer ruimte aan flora en fauna en natuurlijk bodemleven. Het groen houdt bovendien de tuin koeler op hete zomerse dagen. Het verwijderen van tegels kan echter arbeidsintensief zijn. Tip: je kunt de tegels ook gebruiken voor een stapelmuur.
Ga naar maatregel
7

Grindstroken

7
Grind is een vorm van halfverharding. Regenwater kan hierdoor in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Bij heftige regenbuien helpt dit om wateroverlast te verminderen. Andere rainproof half-verharding materialen zijn bijvoorbeeld steenslag, schelpen, hout- spaanders, dennenschors en cacaodoppen. Deze materialen kunnen worden gebruikt als paden, maar ook naast een betegeld gedeelte om zo het afstromend water van de tegels te infiltreren.
Ga naar maatregel
8

Infiltratiekratten

8
Met infiltratiekratten kun je regenwater tijdelijk opslaan in de ondergrond en vertraagd afgeven aan de bodem. Voordeel: ze nemen alleen ondergronds ruimte in en leveren daardoor dubbel grondgebruik op. Tip: plaats de kratten niet tegen de gevel, zo voorkomt u wateroverlast in kelder of kruipruimte.
Ga naar maatregel
9

Groene daken op tuinhuisjes

9
Heb je een uitbouw of tuinhuisje, weet dan dat groene daken prima bijdragen aan het tijdelijk vasthouden van regenwater. Extensieve sedumdaken worden vanwege het lage gewicht en de lage kosten vaak toegepast op tuinhuisjes. Een intensief natuurdak heeft een hoger gewicht dan een sedumdak, is kostbaarder in de aanleg, maar kan ook meer regenwater vasthouden. Overweeg je een groen dak? Laat je dan adviseren door een professionele aanbieder.
Ga naar maatregel
10

Regenton

10
Een regenton is de eenvoudigste en makkelijkst te installeren regenwaterbuffervoorziening bij je woning. Je kunt het opgevangen regenwater benutten voor het begieten van je tuin- of balkonplanten. Regentonnen zijn er in allerlei vormen en maten tot ca. 200 liter en hebben vaak een kraantje. Advies: voorzie je regenton van een overstort en plaats een bladvang.
Ga naar maatregel
11

Regenwaterschutting

11
Een regenwaterschutting is een regenwateropvang in de vorm van een schutting. Hij is verkrijgbaar in modules, zodat je de buffercapaciteit voor regenwater makkelijk kunt uitbreiden. De regenwaterschutting kan worden voorzien van een kraantje. Sluit de regenwaterschutting aan op de regenpijp van je dak. Zo ontlast je de piekafvoer naar het riool en kun je het regenwater in droge periodes benutten voor het besproeien van de tuin.
Ga naar maatregel
12

Regenwater- gebruiksinstallatie

12
Een regenwatergebruikssysteem bespaart drinkwater en houdt regenwater vast dat op je dak of in je tuin valt. Je kunt dit gratis, kalkvrije regenwater benutten voor wasmachine, wc en tuin. Er zijn systemen beschikbaar voor zowel binnenshuis als buitenshuis. Een huisinstallatie bestaat uit een reservoir, een pomp, aansluiting op gebruikspunten, een overstort en een toevoervoorziening. Laat je hierover adviseren door een professionele aanbieder.
Ga naar maatregel

Deze Amstelveners gingen je al voor

...meer inspirerende
voorbeelden die de stad
rainproof maken

Lees meer

Wat gebeurt er in de stad?

Meer nieuws