Regenwaterschutting

Een regenwaterschutting is een regenwateropvang in de vorm van een schutting. De regenwaterschutting wordt zoals een regenton aangesloten op een regenpijp.

De schuttingen zijn verkrijgbaar in modules. Hierdoor is de buffercapaciteit voor regenwater makkelijk uit te breiden tot de gewenste lengte en hoogte. De regenwaterschutting kan worden voorzien van een kraantje zodat het opgevangen water gebruikt kan worden voor de tuin. Er worden ook regenwaterschuttingen gemaakt in combinatie met getrapte plantenbakken. Deze schuttingen gebruiken het opgeslagen regenwater direct voor irrigatie van de aangesloten planten en zijn ook inzetbaar op balkons.

De schutting is minder geschikt om rechtstreeks aan te sluiten op de wc of de wasmachine. De kans op bacterievorming is groot doordat de schuttingen veelal in de zon staan. Om regenwater van de schutting te gebruiken voor de wc of de wasmachine zijn daardoor nog extra zuiveringsvoorzieningen nodig. Bovendien moet het water waarschijnlijk met een pomp richting wc of wasmachine worden vervoerd (tenzij de schuttingen hoger staan opgesteld).

Regenwaterschutting
Schematische doorsnede van een regenwaterschutting. ©Atelier GROENBLAUW

Droogte

Door het gebruik van regenwater voor de tuin wordt het verbruik van drinkwater minder. Hiermee draagt de wateropslag in de schutting bij aan het beperken van drinkwaterverbruik tijdens droogte. Bij langdurige droogte en een grote tuin zal de capaciteit van de regenwaterschutting geen groot verschil maken voor het verbruik in de tuin, maar elke druppel telt!

Rainwinner
Rainwinner in de tuin en een regenwaterschuur bij een basisschool. ©Rainwinner

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten