Open goten

Een goot is een eenvoudige bovengrondse waterafvoer die zowel in de openbare ruimte als in de tuin toepasbaar is. Bij toepassing op straat stroomt het water vanaf de straat richting de open goot, waarin het water richting het hemelwaterriool, oppervlaktewater of een infiltratievoorziening wordt geleid.

Als er op straat een open goot wordt aangelegd, verandert er niet veel aan het normale straatprofiel. In plaats van regelmatige straatkolken, ligt er echter een verdiepte open goot waar het water heen kan stromen. Vanaf daar stroomt het water richting een centraal gelegen straatkolk, wordt het naar het oppervlaktewater geleid of kan het door middel van een infiltratievoorziening in de bodem wegzakken. Let wel op: in een wijk met open goten zonder hemelwaterriool moet er altijd een afschot zijn voor het regenwater.

In nieuwe situaties kan de weg zelf op afschot gelegd worden. In bestaande situaties kan de goot op afschot worden gelegd, door de goot steeds dieper te maken. Er is dan wel een maximum aan de lengte van de goot, omdat deze anders te diep wordt en bij een gangbare breedte van 30 cm niet meer met een borstelwagen te reinigen is.

Het voordeel van de ondiepe goot, zoals een molgoot, is dat er vrijwel geen beperkingen in het gebruik zijn. Fietsers en voetgangers kunnen de weg met goot passeren en het straatprofiel hoeft niet ingrijpend aangepast te worden. Ondiepe goten kunnen gemaakt worden van het materiaal van de bestrating, maar er zijn ook ‘prefab’-goten beschikbaar. Hierbij heeft de bodem van de goot een eigen afschot en wordt de goot ten opzichte van de bestrating steeds dieper. Fietsers en voetgangers kunnen deze goot moeilijker passeren. Deze goot kan ook niet gereinigd worden met borstelwagens, maar moet periodiek schoongespoten worden.

molgoot
Voorbeeld van een molgoot. ©Amar Sjauw en Wa

agb_opengoot_molgoot_prefabgoot
Schematische doorsnede van een open goot, molgoot en een ‘prefab’-molgoot. ©Atelier GROENBLAUW

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten