Drempel of verhoogd vloerpeil

Drempels bij buitendeuren en een verhoogde begane grond bieden bescherming tegen wateroverlast van enkele centimeters.

Ook trappen naar souterrains, souterrainramen en andere lager gelegen gebouwdelen, zoals garages, kunnen met een verhoogde drempel beschermd worden. Het nadeel van een verhoogde drempel en vloerpeil is dat de woning minder toegankelijk is. Dit nadeel kan door een helling aan te leggen verholpen worden. Laaggelegen souterrainingangen kunnen nog extra beschermd worden door een pompinstallatie die het instromende regenwater naar het riool, de straat of de tuin pompt.

Schematische doorsnede drempel en verhoogd vloerpeil
Schematische doorsnede van een verhoogd vloerpeil en een verhoogde drempel. ©Atelier GROENBLAUW

Muurtje souterrain
Een drempel voor een souterrainraam. ©M. Affourtit

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten