Flexibel peilbeheer

Door flexibel peilbeheer kan extra water geborgen worden. Vlak voor een bui wordt het waterpeil verlaagd om zo extra waterberging te realiseren.

Wanneer deze koppeling tussen meteorologische data en peilbeheer voldoende geoptimaliseerd is, neemt de behoefte aan de inlaat van gebiedsvreemd oppervlaktewater af. Daarnaast treedt er minder verzilting op, doordat het waterpeil vrijwel altijd tot het maximum staat. Zo treedt er minder kwel op.

Bij het ontwerp van oevers en kaden van stedelijke waterbergingen, moet rekening gehouden worden met fluctuerende waterpeilen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van een getrapte kade of groene oeverzones die beter afgestemd zijn op wisselende waterpeilen.

Flexibel peilbeheer
©atelier GROENBLAUW

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten