Inpandige rainproof nutsvoorzieningen

Als nuts- en communicatieaansluitingen (riool, data, drinkwater, energie, warmte) in gebouwen met risico op wateroverlast rainproof worden aangelegd, wordt schade voorkomen en blijven ze functioneren bij wateroverlast.

Dat betekent bijvoorbeeld dat stopcontacten en schakelaars hoog in de ruimte aangelegd worden. Meterkasten en cv-installaties worden op hogere verdiepingen of hoog op de begane grond aangelegd, net als verdeelpunten van drinkwater, elektra en communicatie-infrastructuur. Kwetsbare functies in gebouwen zoals serverruimtes kunnen beter niet op de begane grond of in de kelder worden geplaatst. Rioleringen worden voorzien van terugslagkleppen om te voorkomen dat de gebouwen via het riool onderlopen bij stijgende waterpeilen.

Voor grote gebouwen kunnen afgesloten drinkwaterwaterreservoirs een tijdelijk alternatief zijn voor de drinkwatervoorziening. Ook decentrale energievoorzieningen zoals zonnecollectoren zijn een goed alternatief als de centrale voorziening uitvalt.

Schematische doorsnede inpandige nutsvoorziening
Schematische doorsnede van regenbestendige inpandige nutsvoorzieningen. ©Atelier GROENBLAUW

rainproof_stopcontact_4_1_1
Een hoger geplaatst stopcontact loopt niet onder bij wateroverlast door extreme regen. ©Rainproof