Regenbestendige constructie en materiaalkeuze

Met de toepassing van waterbestendige constructie- en afwerkingsmaterialen bij het ontwerpen van gebouwen, wordt bouwkundige schade door wateroverlast voorkomen.

Onder waterbestendige constructie- en afwerkingsmaterialen vallen materialen zoals beton, ‘gesloten cel’-isolatie, baksteen, wand- en vloertegels, aluminium en stalen kozijnen, en glas. Bij de toepassing van deze materialen en constructiewijzen is het mogelijk dat een gebouw na een periode van wateroverlast weer relatief snel functioneel is. De herstelwerkzaamheden blijven na een periode van wateroverlast beperkt tot schoonmaken, schilderen en eventueel vervangen van beschadigde inboedel. Ook het vermijden van kwetsbare materialen in een souterrain, zoals vloerbedekking of houten vloeren, is een eenvoudige rainproof maatregel.

Er zijn hierbij enkele aandachtspunten. Zo moeten de bouwelementen bijvoorbeeld bestand zijn tegen eventuele waterdruk of stroming en opdrijving van de constructie. Ook moet het water makkelijk kunnen afstromen of weggepompt kunnen worden. Bij grootschalige funderings- of vloerrenovatie (vóór de extreme bui) kan er gekeken worden naar de aansluiting van het hemelwaterriool afkomstig van de achterzijde van de woning. Vaak is dit onder het huis aangesloten op het afvalwaterriool. Met een gescheiden hemelwaterafvoer, onder het huis door, kan eenvoudig het afvalwaterriool worden ontzien, waardoor het risico op wateroverlast minder groot wordt. Tot slot is het ook een mogelijkheid om zonder kruipruimte te bouwen, omdat er dan geen water en verontreinigingen onder het gebouw achterblijven.

Schematische doorsnede regenbestendig souterrain
Schematische doorsnede van regenbestendige vloerafwerking in een souterrain. ©Atelier GROENBLAUW

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten