Tijdelijke waterkeringen

Tijdelijke waterkeringen, in de vorm van verplaatsbare elementen gevuld met water of zand, kunnen in noodsituaties flexibel ingezet worden om water tegen te houden.

Tijdelijke waterkeringen kunnen voor deuren en ramen gelegd worden, maar ze kunnen ook gebruikt worden om hele percelen en grotere gebieden tegen water te beschermen. Tijdens de Maasoverstromingen van 1995 zijn gehele dorpen in Limburg beschermd met zogeheten ‘big bags’, grote zakken gevuld met zand die tegen elkaar aangezet worden en zo een tijdelijke dijk vormen. Naast de bekende zandzakken, zijn met water gevulde tubes een goede oplossing. Deze worden gevuld met kraanwater. Het voordeel van deze voorziening is dat, met een grote tube, in één keer een heel gebied beschermd kan worden. Het nadeel van tijdelijke waterkeringen is dat er een oplossing moet worden gevonden voor de regen die achter de keringen valt, als deze keringen niet tegen woningen worden aangeplaatst. Dit water moet worden weggepompt of tijdelijk opgevangen op plekken waar het geen kwaad kan.

Schematische doorsnede tijdelijke waterkering
Schematische doorsnede van een tijdelijke waterkering in de vorm van zandzakken. ©Atelier GROENBLAUW

 

Instructievideo zandzakken plaatsen. ©Gemeente Dordrecht

Bijkomende effecten

  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten