Waterelementen

Waterelementen zoals fonteinen verfraaien de tuin en de publieke ruimte. Ze kunnen een groot deel van het jaar gevoed worden met regenwater uit de omgeving. Zo wordt drinkwater bespaard en het rioolstelsel ontlast.

Er zijn vele vormen van waterelementen, zoals vijvers, waterstromen, fonteinen en aangelegde watervalletjes. Waterelementen in de vorm van fonteinen en watervallen hebben door de grotere verdamping een verkoelend effect op de directe omgeving.

Waterelementen kunnen op de daken van nabijgelegen gebouwen aangesloten worden, en gecombineerd worden met zonnecollectoren en een windmolen voor het oppompen en rondpompen van het water.

De aanleg van fonteinen en watervallen kan ook gecombineerd worden met speelelementen voor kinderen. Bij waterelementen, zeker als het ook speelvoorzieningen zijn, moet goed op de waterkwaliteit gelet worden. Filters, zandfilters of helofytenfilters kunnen regenwater voorzuiveren en het circulerende water blijven zuiveren.

Waterelementen Haarlemmerplein
Haarlemmerplein ©Edwin van Eis

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Hitte
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten