Watervasthoudende plantenbakken

Watervasthoudende plantenbakken houden regenwater tijdelijk vast en zuiveren het voordat het afstroomt via een afvoersysteem. Ze zijn anders dan normale plantenbakken die niet aangesloten zijn op zo’n afvoer.

De plantenbakken zijn waterdicht. De plantenbakken zijn meestal van beton maar kunnen ook van ander steenachtig materiaal en folie gemaakt worden. De bakken worden gevuld met grind en aarde en beplant. Ze zijn voorzien van een drainpijp en een overstort die gekoppeld zijn aan het riool. De drainpijp zorgt dat het gezakte water wegstroomt, de overstort is er voor als er veel water in korte tijd in de bak terechtkomt.

Watervasthoudende plantenbakken kunnen gebruikt worden in gebieden waar regenwater niet of nauwelijks infiltreert door hoge grondwaterstanden, een niet doorlatende ondergrond of wegens vervuilde grond niet mag infiltreren. De plantenbakken kunnen langs gevels aangelegd worden, zodat de regenpijp er direct in uitmondt. Als de bakken langs gevels worden aangelegd, moet de afsluiting van de gevel waterdicht zijn om vochtproblemen in de gebouwen te voorkomen. De bakken kunnen ook geïntegreerd worden in een straatprofiel.

watervasthoudende_plantenbakken_doorsnede
Schematische doorsneden van watervasthoudende plantenbakken. ©Atelier GROENBLAUW

Hitte

Door het weghalen van tegels en het maken van een plantenbak wordt hittestress enigszins verzacht. Een beplante bodem heeft door verdamping een verkoelend effect. Dit effect is afhankelijk van de afmetingen van de bakken en de soort beplanting. Kleine bakken met lage beplanting hebben een verwaarloosbaar effect, maar grote bakken met hoog opgaande beplanting kunnen een merkbaar effect hebben. Dit type plantenbak heeft geen merkbaar positief effect tegen droogte, omdat het water afstroomt richting het riool.

Watervasthoudende plantenbakken
Plantenbakken in de Elandsstraat.

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Luchtkwaliteit
  • Biodiversiteit
  • Hitte
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten