Amstelveen wipt in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht meeste tegels

Gepubliceerd op:
17 november 2022

Dinsdag 8 november is de uitslag van het NK Tegelwippen 2022 bekendgemaakt. Er is dit jaar een landelijk record aan tegels gewipt. In het waterschap Amstel Gooi en Vecht, waar Amstelveen bij hoort, heeft Amstelveen met 23.697 tegels de meeste tegels per inwoner opgehaald. De tegels werden bij 186 inwoners in de gemeente opgehaald. De helft van deze inwoners gaf aan dat ze zonder de service de tegels niet voor groen zouden hebben vervangen. 

 Floor Gordon, wethouder Duurzaamheid: “In Amstelveen zetten we steeds meer stappen om onze gemeente klimaatbestendig in te richten. Het NK Tegelwippen is een van de acties waarmee we inwoners stimuleren hun tegels te vervangen voor groen. Dat we veel tegels hebben gewipt is een belangrijke stap om onze leefomgeving beter voor te bereiden op een ander klimaat. Ook hebben we veel positieve reacties van inwoners ontvangen, die aangaven dat ze als gevolg van deze service hun tegels hebben gewipt.”

Volgend jaar zullen we weer meedoen met het NK Tegelwippen!