Resultaten enquête onder IVN leden

Gepubliceerd op:
5 maart 2019

In het najaar van 2018 heeft IVN Amstelveen een enquête opgesteld om te inventariseren in hoeverre IVN-leden te maken hebben met wateroverlast als gevolg van (extreme) neerslag en wat zij daar zelf aan doen om dat te beperken.

Hieronder leest u de uitkomsten van deze enquête:

  • een representatief aantal leden heeft gereageerd op de enquête die in november 2018 verzonden is.
  • het grootste deel van de leden heeft een tuin die voor meer dan 50% beplant is. Daarbij opgeteld de doorlatende grond komen we toch heel mooi op een gemiddelde van meer dan 70% niet betegelde grond. Vraag is wel of de IVN populatie representatief is voor de bewoners van Amstelveen. IVN leden zijn betrokken bij de natuur en bekend met de klimaatproblemen daar zij die in de natuur tegen komen;
  • een aantal leden vangt regenwater op in regentonnen en/of emmers om de planten in droge tijden water te geven. Groene daken worden nog erg weinig (maar 1) gebruikt;
  • voor wat betreft wateroverlast geeft een deel van de leden aan dat dit de laatste jaren verergert is (meer grote hoeveelheden water in korte tijd, dat niet goed wegloopt);
  • bij de vraag of er suggesties voor oplossingen zijn worden wordt onder andere het stimuleren door middel van een campagne door de gemeente en het verbod op vol tegelen van de tuinen genoemd.