Onderzoek reconstructies gebied rondom de Cleopatralaan en de Frans Halslaan

Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een reconstructie van de gebieden rondom de Cleopatralaan en de Frans Halslaan. Bij dit onderzoek wordt ook bekeken welke klimaatadaptieve maatregelen op maaiveldniveau genomen kunnen worden.

Klimaatadaptieve maatregelen

Bij reconstructies dient minimaal 60 mm regenwaterberging op maaiveldniveau gerealiseerd te worden. Om dit te realiseren wordt o.a. gekeken naar regenwaterberging door middel van het verdiepen van de weg bijvoorbeeld en wordt onderzocht op welke manier het hemelwater niet opgesloten wordt maar naar het oppervlakte water geleidt kan worden.

De mogelijkheden voor een reconstructies van deze gebieden wordt op het moment onderzocht.