Reconstructie gebied rondom de Cleopatralaan

Voor de gebieden rondom de Cleopatralaan en Frans Halslaan is een reconstructie gepland waarbij op dit moment wordt onderzocht welke klimaatadaptieve maatregelen op maaiveldniveau genomen kunnen worden.

Regenwaterberging

Bij reconstructies dient minimaal 60 mm regenwaterberging op maaiveldniveau gerealiseerd te worden. Om dit te realiseren wordt o.a. gekeken naar regenwaterberging door middel van het verdiepen van de weg bijvoorbeeld en wordt onderzocht op welke manier het hemelwater niet opgesloten wordt maar naar het oppervlakte water geleidt kan worden.

 

De reconstructies van deze gebieden zitten in de oriëntatiefase.