Afsluitbare gebouwen

Door gebouwen af te sluiten met schotten of luiken, wordt het water buiten gehouden. Denk hierbij niet alleen aan de afsluiting van grote openingen zoals ramen en deuren, maar ook aan het afsluiten van kleine openingen zoals open stootvoegen, ventilatieroosters, mantelpijpen en brievenbussen.

Waterkerende schotten zijn er in verschillend soorten en maten. Ze kunnen bijvoorbeeld met een kliksysteem vastgezet worden, of geheel demontabel zijn. Doordat er in de constructie van gebouwen vaak kleine openingen toegevoegd zijn voor bijvoorbeeld ventilatie, is het lastig om gebouwen volledig (water)dicht te krijgen. Ondanks de inzet van schotten of luiken, is de kans daarom nog steeds groot dat er wat water het gebouw binnenkomt als er veel water tegen de gevel staat. Daarom wordt een combinatie met waterbestendige maatregelen (waterrobuuste kelders bijvoorbeeld) aangeraden. Gebouwen met functies die weinig openingen vereisen, zoals parkeerkelders, zijn makkelijker af te sluiten.

schets afsluitbare gebouwen
Schematische doorsnede van afsluitbare gebouwen. ©Atelier GROENBLAUW

Afhankelijk van de locatie kan een kering in de openbare ruimte een maatregel zijn die beter te controleren is. Vaak is het plaatsen van een (tijdelijke) waterkering die meerdere gebouwen beschermt economisch voordeliger dan afzonderlijke waterkeringen rond elk gebouw. Voor het verminderen van regenwaterschade is het wel van belang dat er een voorziening is voor het tijdelijk bergen en afvoeren van het regenwater dat tussen de kering en de te beschermen gebouwen valt.

Afsluitbare gebouwen
Een afsluitbare woning (©Waterstopper) en een afsluitbare parkeergarage (©Aggéres). 

Afsluitbare gebouwen
Demontabele waterkering. ©WP WASTO flood protection system

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten