Herintroductie van het trottoir

Bij wateroverlast door een hevige regenbui, kunnen stoepranden het water tegenhouden en samen met de straat een tijdelijke opvang voor water vormen. Zo blijven de trottoirs begaanbaar en de gevels en huizen droog.

In veel steden en wijken zijn trottoirs verdwenen omwille van de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en het verkeersluw maken van binnensteden. Een verhoogd trottoir kan echter bij veel water op straat wateroverlast in woningen voorkomen. Het water wordt op de straat, tussen de stoepranden, tijdelijk opgevangen (in combinatie met een holle weg werkt dit nog beter). De stoepranden vormen dan de rand van een tijdelijke wateropvang. Voor kinderwagens, rolstoel- en rollatorgebruikers kunnen op strategische plekken hellingbanen aangelegd worden om de toegankelijkheid te waarborgen.

Schematische doorsnede stoep
Schematische doorsnede van een stoeprand als de rand van een wateropvang in het straatprofiel. ©Atelier GROENBLAUW

Herintroductie van het trottoir
De stoeprand in de Van Hallstraat houdt afstromend water tegen. ©Merlijn Michon

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten