Regenwateropslag onder gebouwen

Regenwater kan ook onder gebouwen opgevangen worden. Een voorbeeld hiervan is het hoofdkantoor van Waternet in Amsterdam, waar een vijver onder het gebouw is aangelegd.

Een ander voorbeeld is de Museumparkgarage in Rotterdam. In en onder de restruimtes van de garage is 10.000 m3 waterberging gerealiseerd. Met dit reservoir heeft Rotterdam 12 procent van de benodigde waterberging in het centrum gecreëerd.

Schematische doorsnede regenwateropslag onder gebouwen
Schematische doorsnede van regenwateropslag onder het gebouw. ©Atelier GROENBLAUW

Een andere mogelijkheid is om regenwaterzakken in kruipruimtes te leggen. Meerdere zakken kunnen aan elkaar gekoppeld worden en als buffervoorziening dienen. Dan moet er wel een besturingssysteem aan gekoppeld worden dat de zakken leegpompt voor de volgende bui voor een optimaal gebruik van de opslagcapaciteit. Het regenwater uit de zakken kan verder bijvoorbeeld gebruikt worden om toiletten door te spoelen. Voor meer informatie hierover, bekijk de maatregelen regenwatergebruik in utiliteitsgebouwen en regenwatergebruik bij woningen.

Waternet
Regenwateropslag onder het kantoor van Waternet. ©atelier Dreiseitl

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten