Verhoogd bouwen

Gebouwen op opgehoogde grond of op palen zijn minder kwetsbaar voor wateroverlast.

Gebouwen kunnen op palen of op een ophoging van grond, zoals de traditionele terp, worden neergezet. Bij een gebouw op palen is er op de ‘begane grond’ ruimte voor minder kwetsbare functies, zoals parkeerruimte of bergingen. Die kunnen waterrobuust worden ingericht. Na een tijdelijke overstroming door regen is de begane grond dan weer bruikbaar (na reiniging).

Gebouw op palen
Gebouwen op palen én opgehoogde grond. ©Bastiaan Ingen Housz

Bijkomende effecten

  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten